سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد علیپور – عضوهیئت علمی پیام نورواحد عنبرآباد کرمان

چکیده:

نماز عامل موفقیت درانجام کارهاست و توفیقات الهی را روزافزون می کند احکام آن به گونه ای است که رعایت دقیقش اثرات زیادی درحوزه های فردی اجتماعی فکری اخلاقی خانوادگی روحی و روانی دارد نماز جوابگوی حل معضلات اجتماعی و خانوادگی است ودراین مقاله تاثیرات آن به عنوان یک رفتار برابعاد مختلف روح و روان انسان مورد بررسی قرارگرفته است نماز یک مکتب علمی و عملی برای پرورش ایمان وتعهد است طبق بررسیهای دانشهای نوین شخصیت انسان متاثرازعوامل درونی و بیرونی است که نماز درهریک از این عوامل نقش مهمی دارد شادابی جسم و روان درسنین مختلف یکی ازنیازهای جوامع امروز است و انسان اگر به حال خود رها شود درمشکلات طاقت فرسای زندگی قرارمیگیرد پس نماز یک نیاز اساسی انسان است و دارای برکات بسیاری می باشد نماز باعث ثبات شخصیت و اخلاق انسان و ارام شدن قلب وروح می شود چرا که درنماز همه حواس و جسم متوجه خدا میشود و به هیچ چیز جز خدا و آیات قران که درنماز برزبان آورده میشود فکرنمی شود این امر باعث ایجاد آرامش و آسودگی روان انسان میشود