سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله صلواتی – استادیار فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
ابوذر پاک نهاد – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت تربیت دبیر شهید رجایی تهران
سیدعلیرضا شجاع الدین کاشان – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

عالیم دینی از جانب خالقی که بر همه امور از جمله مصلحت ها اگاهی دارد قطعا بهترین راه برای رسیدن به سعادت و کمال انسانی است و از آن جایی که اعمال انسان بازتاب عقاید و افکارش هستند معاد باوری به عنوان رکن اساسی اسلام در نظر ملاصدرا در رفتار و سبک زندگی انسان آثار تربیتی ارزشمندی خواهد داشت . ملاصدرا حیات ابدی را سرای دیگر معرفی می نماید و با این نگاه دنیا ارزش استقلالی خود را از دست خواهد داد و تنها زمینه ای برای استکمال نفس انسانی در پرتو نظریه جسمانیه الحدوث و روخانیه البقاء و حرکت جوهری خواهد به تعبیری معاد ملاصدرا از دست دادن نقد در ازای نسیه نیست ، بکله ملاصدرا سرای دیگر را نیز نقد و موجود می داند که برای اهل کشف قابل مشاهد و برای دیگران به خاطر حجاب ها قابل رویت نیست . از اینرو شخص و جامعه با پذیرش و ایمان به معاد سعی در اصلاح خویش در این دنیا جهت انتقال به سرای دیگر را خواهند داشت دشولره ی نویسندگان در این جستار پیگیری این بحث در سه محور حقیقت بخشی به زندگی ، حیات بخشی به زندگی، و معنا بخشی به زندگی است که برون داد این مخورها فرهنگی ایثار، سلامت رونی و زندگی ای مشحون از معنویت و نشاط است .