سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رحیم ولایتی – استاد یار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

موضوع این بررسی آثار مکتوب دوره هخامنشیان در مصر بر اساس یافته های باستان شناسی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای که با بررسی ومطالعه گزارش های پژوهش های میدانی در باره باستان شناسی دوره متاخر مصر استفاده شده است. برای معرفی آثار تاریخی و فرهنگی هنری وآگاهی از گستردگی روابط متقابل تمدن ایران ومصر لازم است یافته های باستان شناسی کاوشهای علمی این دوره درمصر را به دقت مورد مطالعه قرار داد تا بر اساس حجم داده های باستان شناسی به سطح وگستردگی روابط فرهنگی وهنری دو تمدن ایران امپراتوری هخامنشی ومصر به عنوان یک ساتراپی حاکمیت سیاسی وابسته به این امپراتوری پی برده شود. براساس پژوهش ها انجام شده می توان بخشی ازاین آثار را به عنوان یافته های باستان شناسی هخامنشی در مصرمعرفی نمود: مانند کتیبه های هخامنشی به خط هیروگلیف از وادی حمامات وکتیبه ها وسنگ قبر های آرامگاهی هخامنشی وشرح مجسمه اوجاهورسنت در موزه واتیکان و پاپیروسهای به خط آرامی وآثار سفالی از جزیره الفانتین وهمچنین نقش برجسته های هخامنشی درشهر باستانی ممفیس وظروف آلاباسترا وتابوتهای چوبی از این دوره در سرزمین مصر مورد توجه قرار داد