سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه علی اکبری – دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم و پژوهشگر

چکیده:

عنوان مقاله حاضرآثار نماز درزندگی فردی و اجتماعی می باشد کهعموما ازدیدگاه آیات و روایات بررسی شده است تدبیر اسلام این بوده است که نماز را سوای تمام ابعاد اجتماعی سیاسی فرهنگی و … درقالب یک سلسله برنامه های تربیتی پیاده کند لذا شرایطی برای آن قرارداده است تا به نمازگزاران درس هدایت صداقت نظم نظافت پاکیزگی و مراعات حقوق دیگران و … را اموزش دهد این پژوهش که با روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است حاوی اینموضوعات دررابطه با اثار نماز زندگی فردی و اجتماعی می باشد فصل اول آثار نماز درزندگیفردی که شامل این عناوین می باشد اثرات اخلاقی زنده کردن ارزشها بازداری از گناه اخلاص غفلت زدایی مقابله با شیطان اثرات تربیتی : هدایت صداقت اطاعت ادب انضباط نظافت زمان شناسی و اثرات روانی: ارامش محبوبیت نزد خدا و مومنان وحد شخصیت افزایش اعتماد بهنفش تقویت عزت نفس معنادادن به زندگی امنیت روحی کاهش فشارها و استرسهای روانی درمان با کاهش افسردگی نشاط روحی