سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین سعیدی – لیسانس علوم تربیتی

چکیده:

مساجد نمونه به عنوان مهمترین کانون فرهنگی و اجتماعی مسلمانان است . پاکی مساجد به پاکی دلهای مسلمانان و ابسته است. مساجد خانه های امن پروردگار متعال بر روی زمین هستند و حفظ طهارت و کرامت آنان بر همگان لازم است . مساجد در طول تاریخ اسلام کارکردهای متنوع و متعددی داشته و همواره تاثیر گذار و سازنده بوده اند . آما این کارکرد ها طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و شرایطی ایجاد شده که بیشتر مساجد تنها حکم امکانی برای عبادت و اقامه نماز را دارند. مسجد ، پایگاه هایی برای تفکر ، تدبر، تصفیه روح، حلوص و اتصال بنده به خالق یکتا است . اما برای آنکه مساجد جایگاه واقعی خود راداشته و این مکانها هموراه فضایی آرام بخش و امن داشته باشند شرابطی خاص لاطم است ، کهعدم برخورداری از این شرایط ضعف هایی را موجب و کارکردهای مساجد را با مشکلاتی مواجه خواهند کرد . اگر امروزه مساجد ما تحرک پیدا کنند و جایگاه خودشان را پیدا نمایند ، خواهیم دید که نماز ما بهتر از این خواهد شد . همه اعمال ما نظیر روزه، حج، جهاد در جای خود قرار خواهند گرفت . خداوند، مسجد را برای ایجاد و حدت ، سامان دهی اعتقادی ، اجتماعی ، اخلاقی – توسعه و تبلیغ فرهنگی ماز – خاستگاه و رمز پیروزی بیداری اسلامی، زمیه ساز ظهور حضرت حجت (عج) – دستیابی به انضباط و نظم اجتماعی – تجلی گاه یاد خدا و تجلی گاه اتحاد و رفع فاصله طبقاتی دستورش را فرموده اند. نه آنچه ماالان داریم از آن استفاده می کنیم . مثلا وقتی کسی مرد ،می گوییم او را به مسجد ببرید. انشاء الله ما به توانیم حق واقعی مسجد را آن طور که باید و شاید است ادا کنیم . همین طور که می بینید وخواهید دید شخصیت های برجسته نظام حال و آینده ما، همه آنها کسانی هستند و خواهند بود که در مسجد پرورش یافته اند.