سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ذبیحی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
نازنین شیرزادخان – کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

باتوجه به رهنمودهای رهبرکبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای برای اشاعه اصولی و مبانی اسلام و فرهنگ و اخلاق نشات گرفته از آن و حاکم نمودن ارزشهای اسلامی ارتقا آگاهی های دینی و تمین و تقویت زمینه های تعهد نسبت به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی درمیان کلیه افراد دانشگاه ازاد اسلامی اعم ازاستادان و کارکنان و به خصوص دانشجویان و نیز تمهید شرایط مطلوب برای تهذیب محیط دانشگاه ازهرگونه صفات و کردار مغایر با موازین و معیارهای اسالمی و بویژه گرایش دانشجویان به امر نماز این فرضیه الهی بدینوسیله بایستی درجهت بهبود فعالیت های دفتر فرهنگ اسلامی و آسیب شناسی آن گامهای موثری برداشت و راهکارهایی را ارایه نمود که این مقاله سعی برتحقق این امر مهم دارد این مقاله با هدف آسیب شناسی دفاتر فرهنگ اسلامی در گرایش دانشجویان به نماز جماعت دردانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شده است پس ازجمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای مختلف آماری جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق و همچنین شناخت بهتر متغیرهایی که درتحلیل داده ها از روشهای مختلف آماری جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق و همچنین شناخت بهتر متغیرهایی که درتحقیق فوق مورد سنجش قرارگرفته اند استفاده شده است.