سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه ندیمی حاج سلیم محله – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدعلی مجابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

قالی های موزه رامسر همگی در خزانه تهران نگهداری می شده و بعد از بیست سال طی سالهای 1731 تا 1731زیر نظر موسسه بنیاد در کاخ رامسر جمع آوری شده است. این کاخ از سال 1712 تا سال 1731 محل سکونت شاه و خانواده اش بوده است.قالی های موزه رامسر شامل 4 قالی به ترتیب بافت کرمان ؛ کاشان ، اصفهان و مشهد می باشد که با شماره های 23137 و66و24432 و 34 معرفی می گردند قالی کرمان در ابعاد3/45×2/68 توسط زربافت ، با نخ تار و پود ابریشم و پرز ابریشم و پشم و تعداد رنگ 13 و تعداد نقش مایه 111 نوع بافته شده است . این قالی دارای 11 گره در6/5سانتی متر نمره نخ تار دنیر 324 و با نخ 1 لا ، بافته شده است ، قدمت این قالی 111 سال تخمین زده میشود قالی کاشان در ابعاد4/14×3/18 با توسط بافنده ، نامعلوم با نخ تار و پود پنبه و پرز کرک ، پشم و تعداد رنگ 24 و تعداد نقش مایه 71 نوع بافته شده است. این قالی دارای 13 گره در6/5 سانتی متر ، نمره نخ تار متریک 3.3 و با نخ 1 لا بافته شده است . قدمت این قالی 31 سال تخمین زده میشود قالی اصفهان در ابعاد 4/26×3/04توسط بافنده نامعلوم با نخ تار و پود پنبه و پرز کرک ، ابریشم و تعداد رنگ 11 و تعداد نقش سایه 21 نوع بافته شده است. این قالی دارای 33 گره در6/5 سانتی متر ، نمره نخ تار متریک 3 و با نخ 1 لا یافته شده است قدمت این قالی 11 سال تخمین زده میشود قالی مشهد در ابعاد11/28×7/32 توسط علی هنری با نخ تار و پود پنبه و پرز، پشم و تعداد رنگ 74 و تعداد نقش سایه 111 نوع بافته شده است . این قالی دارای 11 گره در 6/5 سانتی متر ، نمره نخ تار متریک 1 و با نخ 2 لا یافته شده است . قدمت این قالی 11 سال تخمین زده میشود. در این مقاله ضمن بررسی آسیب های وارده به قالی های موزه رامسر بعنوان نمونه های قالی های درباری پهلوی اول سعی می گردد تا با انجام آزمایشات علمی نسبت به آسیب های وارده ، دما و رطوبت موجود و همچنین آلودگی جوی در قالی های رامسر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اطلاعات جامعی در اختیار خوانندگان قرار گیرد