سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نظام ساخت و ساز شهری ضابطه احداث ساختمانها در محدوده های شهری است که در زمین هایی با مالکیتاشخاص و سرمایه های خصوصی با مجوز شهرداری احداث می گردند. ضوابط نظام ساخت و ساز شهری توسطدو مرجع وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تعیین می شوند. با کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهریعلاوه بر آنکه کیفیت ابینه شهری به منظور تامین سرپناهی مناسب و ایمن برای مردم افزایش می یابد،موجبات حفظ سرمایه ها و منابع محدود ملی در این بخش نیز پدید می آید. به خلاف پیشرفتهایی که درپروژه های عمرانی دولتی حاصل شده، که نشان از وجود توان بالای مهندسی در کشور دارد، در ساخت و سازشهری مجموعه عوامل موثر منجر به احداث ساختمانهایی با کیفیت نگردیده است. در این تحقیق بر اساسفرآیندهای مدیریت کیفیت، مجموعه عوامل و مستندات موجود در نظام ساخت و ساز شهری طبقه بندی شدهو با مطالعات میدانی و نظر کاوی خبرگان، عوامل کاهش کیفیت ساختمانهای شهری شناسایی می گردند.