سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر فیروزمندی بندپی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
معصومه اسمعیل بگی – دانشجوی دانشکده علوم قرآنی

چکیده:

ازمنظرقرآن و سنت توجه و تاکید به امرنماز ازجمله مسلمات شمرده می شود که جامعه اسلامی را به برپاداشتن آن بصورت فردی و اجتماعی ترغیب و تشویق می نماید امر نماز نیز چون دیگر امور پسندیده واجب باید ازهرحیث مورد کنکاش و دقت واقع شود هرامرنیکی درمسیرانجام و حتی بعداز اتمام آن درمعرض یک سری آفت و اسیب قرارمیگیرد که شناخت و رفع آنها ازانجام آن فعل ممدوح ضروریتر بنظر می رسد ما دراین مقاله درپی آن هستیم که برخی ازافت ها و آسیب های نماز را با تکیه برقرآن و سنت برشمریم ازجمله این آسیب ها می توان به اشاعه استخفاف ترک سرقت عجب و کم اثربودن نماز اشاره نمود.