سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن الماسی – معاونت برنامه ریزی و اقتصادی دفتر حمایت از سرمایه گذاری وکارافرینی

چکیده:

از پیدایش فرهنگ و مدیریت جهادی در کشور ما نزدیک به سه دهه می گذرد این شجره طیبه که در 27 خرداد ماه سال 1358 توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرتامام خمینی ره درایران اسلامی کاشته شد میوه ها و ثمرات پرباری برای کشور داشت و مردم ایران در طول این مدت از ثمرات و میوه های این شجره طیبه استفاده کرده اند. اما از طرفی افات و اسیبهایی این درخت تنومند را تهدید م یکند این افات از دو بخش افات درونی و افات بیرونی تشکیل شده است افات درونی بکه با چشم عادی قابل رویت نیست اما با چشم مسلح و چشم کارشناسی می توان آن را دید که چگونه م یخواهد از درون این درخت تنومند را بپوساند مبارزه با این افات درونی بسیار سخت و طاقت فرسا است ولی افات بیرونی قابل رویت بوده و مبارزه با ان اسانتر است ارزیابیعملکردسه دهه فرهنگ و مدیریت جهادی در کشور نشان میدهد که این فرهنگ و مدیریت از درون و بیرون مورد تهاجم سنگین افات قرارگرفته است و می بایست برای حفظ و حراست از ان افات را بررسی و شناسایی کرده و سپس به مقابله با آنها برخاست.