سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین پور محی آبادی – دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده:

خانواده به موجب اصل دهم قانون اساسی واحد بنیادی جامعه اسلامی است و از آنجا که اصل مذکور بر برنامه ریزی برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر آیه حقوق و اخلاق صراحت دارد در پژوهش حاضر نیز مخور بررسی، آسیب های خانوادگی موثر بر بزهکاری کودکان است . این مهم با توجه به تاثیرات منفی فردی(روانی ، جسمی و … ) و اجتماعی ای (خانواده ، گروه دوستان و … ) که بزهکاری کودکان و نوجوانان در سراسر جامعه دارد و اهمیت مطالعه بزهکاری کودکان و نوجوانان در ایران به دلیل ساختار جمعیتی جوان آن و نگرش دین مبین اسلامی راجع به اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد رفتار با وی اهمیت دو چندان می باید . بدیهی است برای ارائه راه حل های مناسب جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده و تبعا بزهکاری کودکان در گام نخست بایستی آسیب های اجتماعی خانوادگی تبیین شوند تا با درک و شناختی صحیح بتوانیم واکنش مناسب و منطقی را به نخوی کارآمد در جهت پیشگیری از بهزکاری کودکان و جلوگیری از تبدیل شدن آنن به بزهکاران حرفه ای در سنین جوانی و بزرگسالی به عمل آوریم، در پژوهش حاضر با توجه به مبانی فوق ، گسیختگی خانواده شامل: اختلاف والدین با یکدیگر، فقدان یا جدایی والدین ، مشکلات اقتصادی خانواده، پایین بودن سطح سواد والدین ، اعتیاد اعضای خانواده ، مشکلات عاطفی شامل، افراط در توجه و محبت و کمبود ابراز محبت و اشتغال نامناسب والدین ، به عنوان آسیب های خانوادگی موثر بر بزهکاری کودکان شناسایی شده و نظرات اندیشمندان پیرامون هر یک از آنها ارائه گردیده است .