سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید کاظمی – استادیار گروه مهندسی دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

تأمین ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی همواره از اهداف اصلی سازمان های ملی و بین المللی متولی امور دریایی، طراحان، سازندگان، مالکان کشتی ها و سازندگان دریایی، مؤسسات رده بندی و بیمه گران بوده است . در حالی که د ر سالیان اخیر سطح کلی ایمنی دریایی بهبود قابل توجهی یافته است، همچنان تا سطح مطلوب فاصله دارد . باید به این نکته مهم اعتراف نمود که بیشتر سیاست ها و قوانین ایمنی دریایی در سرتاسر دنیا بعد از وقوع حوادث دریایی وضع و توسعه یافتهاند. بنابراین انتقاد از این ن ح وه تدوین قوانین که مبتنی بر انتظار وقوع حوادث و اتفاقات و درس گرفتن از علت وقوع آنها به منظور وضع قوانین جدید میباشد همواره وجود داشته است. در مقابل، روش نظام مند ایمنی جاری در صنایعی نظیر هسته ای و هوافضا که در آن به جای انتظار وقوع حوادث، خطرات محتمل پی شبینی و راههای پیشگیرانه درنظر گرفته میشوند، برای صنعت دریایی و کشتیرانی پیشنهاد گردید. در این مقاله ضمن معرفی روش مبتنی بر تحلیل ریسک، کاربرد آن در فرآیندهای طراحی در حوزه دریا و نیز توسعه قوانین نظیر آنچه در سازمان بین المللی دریانوردی 1 و برخی مؤسسات رده بندی مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح و نمونه های اجراء شده بررسی خواهند گردید.