سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید تابلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور کرمان
مجید فضلعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
محسن زمانی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

چکیده:

هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC تکنیکی است برای تخصیص دقیق منابع مستقیم و غیرمستقیم یک سازمان برمبنای میزان مصرف آنها در فعالیت های صورت گرفته و استفاده از اطلاعات هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC به منظور بهبود عملیات و حذف هزینه های بدو ن ارزش افزوده را مدیریت برمبنای فعالیت ABM می نامند. دراین مقاله به تشریع مفاهیم اساسی هزینه یابی و مدیریت برمبنای فعالیت ABC/ABM درحسابداری مدیریت پرداخته که از جنبه ها و دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارمیگیرند. سپس به بررسی مقایسه ABM و ABC با روشهای سنتی آنها پرداخته و در نهایت به بررسی ارتباط بین هزینه یابی و مدیریت برمبنای فعالیت پرداخته میشود.