سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد فرخی – استادیار گروه کنترل، دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک – تهر
مصطفی صدیقی زاده – دانشجوی دکتری برق – قدرت، دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک –
سیدمحمد شهرتاش – استادیار گروه قدرت دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک – تهران

چکیده:

در این مقاله به آشکار سازی خطای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی پرداخته شده است . بدین صورت که ابتدا شبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه بوسیله مجموعه های آموزشی مختلف آموزش دیده اند و از لحاظ دقت و سرعت آموزش و سادگی ساختار مورد مقایسه قرار گرفته اند . این مجموعه های آموزشی بوسیله شبیه سازی یک فیدر توزیع توسط EMTP برای خطا روی خاک خشک، آسفالت، خاک شن و ماسه ای، خاک مرطوب، کلیدزنی بارهای نویزی ( قطع و وصل زیاد ) ، کلیدزنی بانک خازنی و بار عادی سیستم قدرت حاصل شده اند و در آخر نیز شبکه عصبی برتر که در این جا شبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی بوده است توسط انواع خطاهای امپدانس بالا و کلید زنی های عادی سیستم قدرت مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است .