سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد تقی نقوی – پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر
مجیدی –

چکیده:

در این مقاله روش بهینه شده ای از آشکارسازی و تخمین سیگنال های طیف گسترده دنباله مستقیم با استفاده از روش ترکیبی کامیولنت مرتبه چهارم دو برشی و ممان مرتبه دوم به همراه متوسط گیری روی پنجره های غیر هم پوشان سیگنال ورودی ارائه می شود. با تخمین واریانس نویز در هر پنجره پردازشی سطح آستانه وفقی جهت جداسازی سیگنال از نویز به دست می آید. با انجام تست مونت کارلو، کارایی این آشکارساز در سیگنال به نویزهای منفی نشان داده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی ها در شرایط سکیان، به میزان 4dB بهبود در عملکرد آشکارساز ترکیبی را نسبت به ممان مرتبه دوم نشان می دهد.