سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریچهر فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد ،ایران
عزیزالله فلاح مهرجردی – دانشیار گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد ، ایران
سارا نعمت بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد ،ایران

چکیده:

دراین مطالعه، 139 نمونه از محصولات لبنی شامل پنیر سفید(72نمونه)، کره (31نمونه) و بستنی(36 نمونه) از سوپر مارکت های معروف چهار شهر بزرگ ایرانی جمع آوری شدندو مورد آزمایش قرار گرفتند.برای تعیین وجود آفلاتوکسین M1 کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استفاده شد.سم در 59 نمونه پنیر سفید (9/81%) و 8 نمونه کره (8/25%) و 25نمونه بستنی(4/69%) تشخیص داده شد.میزان آفلاتوکسین M1 در 5/30% ، 6/9% ، 7/27% نمونه های به ترتیب پنیر سفید، کره و بستنی ، بالاتر از حد استاندارد ملی ایران بود.میزان آفلاتوکسین M1در نمونه های کره و بستنی جمع آوری شده در زمستان به طور مشخصی بالاتر از نمونه های جمع آوری شده در تابستان بود.در مورد پنیر سفید ، میزان آفلاتوکسین M1در فصل زمستان بالاتر از تابستان بود، اما تفاوت بارزی از لحاظ آماری نداشتند.نتایج ثابت کرده اندکه آلودگی محصولات لبنی در این زمینه می تواند یک خطر جدی برای سلامت عمومی در حال حاضر باشد.