سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عباس صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
احمد ابراهیم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

ایجاد قابلیت در دانشجویان یکی از اهداف مهم آموز ش عالی است ؛در واقع همواره این سوال مطرح بوده است که یک دانش جو پس از حضور در د انشگاه و صرف وقت و انرژی بالأ خره با مسائل فردی و اجتماع ی چگونه باید روبروشود ؟ چه توانایی هایی را باید را در دانشگا ه کسب کند؟ این توانایی ها درچه زمینه هایی به صورت عملی و عینی قابل بررسی و توجه است ؟ و عوامل موثر بر ایجاد قابلیت در دانشگاه ها چیست ؟ در ای ن مقاله سعی شده است که ابتدا یک تعریف عملیاتی از مفهوم قابلیت ارائه شود و سپس به سه نکته اساسی در رابطه با قابلیت یعنی آموزش برای قابلیت ، رابطه قابلیت با محیط خارج از کلاس (که در آن از اخذ بازخورد از کیفی ت فعالیت فارغ التحصیلان ، تغییرات در جامعه و محیط کار و نیز توجه به استقلال فردی بحث می شود )وهمچنین رابطه قابلیت و کیفیت یادگیری ( که در آ ن کاربرد دانش ها و مهارت ها،یادگیری مشارکتی ،مسئولیت پذیری و نیز یادگیری فع ال بحث می شود) برر سی و تجزیه و تحلیل می شود و در پایان پیشنهاد هایی برای ایجاد قابلیت و ارتقاء کیفیت آن ارائه می شود