سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سید امین عظیمی – دانشجوی دوره دکترای تکنولوژی آموزشی
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در میان مقاطع تحصیلی مقطع ابتدایی یکی از حساس ترین مقاطع آموزشی محسوب می گردد. سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته و به کارگیری افراد با تجربه در این مقطع خود دلیلی براین مدعا است. برای مثال در کشور آلمان کسانی که می خواهند به منزله معلم ابتدایی فعالیت نمایند باید از قابلیت های خاصی برخوردار باشند و مدت زمان بیشتری را صرف تحصیل در آموزش ابتدایی نمایند. یکی از حیطه های مهم در برنامه درسی آموزش ابتدایی موضوعات درسی و نحوه آموزش به دانش آموزان است.در این میان بعضی از برنامه های درسی(مانند هنر و ورزش) نسبت به دیگر برنامه های درسی مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته است و به آنها به دیده زنگ تفریح و استراحت نگریسته می شود. شاید دلیل این امر این است که پتانسیل های هنر برای مسئولان و معلمان به خوبی شناخته شده نیست. به نظر می رسد در کشور ما همچنین وضعیتی حکم فرما باشد. در چنین شرایطی ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش هنر می تواند مشکا را دو چندان سازد. زیرا آموزش هنر با شیوه فعلی در مدارس کشور به طور صحیح جا نیافتاده است.