سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز قربانی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عبدالله کولوبندی – استادیار، آموزش عالی، گروه کارآفرینی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمود محمدی – استادیار،مدیریت تحقیق در عملیات، گروه کارآفرینی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا سلوگدار – استادیار،مدیریت سیستمها، گروه کارآفرینی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در این مقاله به بررسی آموزش کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی میپردازیم. آموزش کارآفرینی با هدف پرورش افراد جهت انجام فعالیت هایکارآفرینانه در هر جامعه ای می باشد. در حقیقت کارآفرینی به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که سبب رشد و پویایی اقتصاد می-شود و کارآفرینان پرچمداران اقتصاد مقاومتی هستند. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت ساختار اقتصاد وابسته و گذر به اقتصادمقاومتی بر نقش کارآفرینی بعنوان مکمل اقتصاد مقاومتی شده است. محیط رقابتی بین المللی، بازارهای جهانی، تغییرات شدید اقتصادی، ابداعتکنولوژیهای جدید، تغییر در مقررات کشورها، فشارهای سیاسی، تحریم، جایگزینی محصول و… از جمله عواملی هستند که ممکن استاثربخشی یک اقتصاد تک محصولی را کند کنند. این عوامل به هم وابسته هستند و به راههای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهندو تا مرز نابودی پیش میبرند، در این عرصه کارآفرینی مانند خون تازه در رگهای اقتصاد جامعه است که انرژی جدید را به اقتصاد تزریق نمودهو کارآفرینان هستند که با ویژگیهای خاص خود مهندسی مدیریت کسب و کار و اقتصاد یک کشور را دگرگون مینمایند. در این مقاله بهبررسی روابط متقابل کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و سعی نموده برای سئوالات اساسی در مورد کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی ،پاسخ مناسبی را ارائه نماید. معنای واقعی اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی است. تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم کارآفرینی می باشد و آموزشکارآفرینی به همراه ایجاد انگیزش، لازمه سوق دادن افراد به کارآفرینی است.