سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی همیالی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران، گروه مهندسی نفت، دهلران، ایران
علی خسروی پور – شرکت ملی نفت مرکزی،کارشناسHSEشرکت نفت و گاز غرب واحد چشمه خوش و دهلران
قاسم قهرمانی – شرکت ملی نفت مرکزی،کارشناسHSEشرکت نفت و گاز غرب واحد چشمه خوش و دهلران

چکیده:

امروزه در مناطق مختلفی از جهان در دریا و خشکی به منظور دستیابی به ذخایر نفت وگاز عملیات حفاری صورت می گیرد. در صنعت حفاری، در حین حفاری از مواد مختلفی استفاده می شود. از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند، آلودگی های ناشی از پسماندهای حفاری چاههای نفت و گاز میباشد. که برخی از آنها سمی بوده و می توانند اثرات زیانباری برگیاه هان و اکوسیستم منطقه داشته باشد. دربسیاری از مناطق جهان مقررات وقوانین زیست محیطی موجود، کارخانجات و شرکت ها را ملزوم به کاهش اثرات منفی زیست محیطی این پسماندها کرده است. یکی از مهمترین عوامل درکاهش اثرات منفی زیست محیطی پس ماندها مدیریت صحیح آنهاست. بگونه ای که برخی مواقع هزینه های مورد نیاز در حذف آلودگیهای یک پس ماند و یا کنترل انتشار آلودگی آن، با اعمال مدیریت صحیح و ابتکار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. در این مطالعه سعی شده نتایج عددی استفاده از سیستم تثبیت کنده های حفاری که یکی از مهمترین روشهای کنترل پسماندحفاری است در یک نمونه چاه در میدان دهلران بررسی شود