سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا افشاری کیا – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدحسین کریمیان – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود مانی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جریان هوای اطراف خودرو با استفاده از نرم افزار های تجاری شبیه سازی شده است . شبیه سازی عددی با فرض جریان توربولانس و شرایط زمین ساکن برای یک خودرو با جزئیات کامل بدنه انجام شده است . در این تحلیل ضریب فشار بدست آمده و با نتایج تجربی مقایسه شده است . در ادامه ، تحلیل آیرودینامیکی خودرو با چرخ در حال چرخش صورت گرفته است و شرایط زمین
با هم مقایسه گردیده ساکن و متحرک برای خودرو نیزبررسی گردیده است . همچنین دو مدل توربولانس K-ε استاندارد RNG k-εبا هم مقایسه گردیده اند . مدل توربولانس RNG k-ε مزیت پیش بینی خطوط جریان با انحناء و نرخ کرنش زیاد را دارا است