سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار فریبرز – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدسلمان نورآذر – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس بهزادی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدل تیرتیموشنکو برای تجزیه و تحلیل ارتعاش محور با دور زیاد مورد استفاده قرار گرفته است . در مرحلـه اول تکیـه گـاه محـور بـصورت صلب فرض شده و نتایج بدست آمده، با مدل تیر اویلر – برنولی مقایسه گردیده است . در مرحله بعـد تحلیـل ارتعاشـی بـا تکیـه گـاه انعطـاف پذیرانجام شده و مقادیر ویژه برای هر دو مدل محاسبه میشود . سپس پاسخ سیستم بـرای نابالانـسی یکنواخـت در هـر دو حالـت محاسـبه شده است . حل معادلات دیفرانسیل بر مبنای روش تفاوتهای محدود و انتگرال زمانی نیومارک می باشد .