سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروز قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
مهرداد مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

اغلب سیستم های آبیاری به دلیل طراحی بدون لحاظ کردن همه فاکتورهای مؤثر در سیستم و بروز مشکلات مدیریتی درزمان بهره برداری، دارای بهره وری کمتری نسبت به پتانسیل موجود هستند . در این ش رایط نیاز به درک دقیق از مسائل و مشکلات سیستم، شناسایی عوامل بوجود آورنده این مسائل و اثراتی که این مسائل روی عملکرد سیستم دارند، احساس می شود تا بتوان یک برنامه بهبود مدیریتی را ارائه داد. آنالیز تشخیصی روشی است که به عنوان بخشی از یک برنامه تغییر مدیریتی، مسائل موجود در شبکه را دسته بندی کرده و منشاء آنها را پیدا می کند و راهکارهای اصلاح و بهبود را ارائه می کند . از این روش تحلیل در نواحی مختلف آبیاری در دنیا استفاده شده و نتایج، مبنای تغییرات مدیریتی واقع شد ه اند. دستاوردهای تغییرات مذکور بصورت کاهش هزینه های بهره برداری، راه اندازی سیستم کنترل از را ه دور، تدوین برنامه آب مورد نیاز ، افزایش شاخصهای انعطاف پذیری و عدالت و افزایش هماهنگی بین کشاورزان و عوامل شرکت بهره بردار و تشکیلات مدیریتی گزارش شده اند. با توجه به مشکلات فراوان بهره برداری در شبکه های آبی اری کشور، در این مقاله روش آنالیز تشخیصی بعنوان یک روش علمی مدیریتی معرفی و روش کاربرد آن برای شبکه های آبیاری تشریح شده است تا بتوان با بکارگیری آن در سطوح مدیریتی، مشکلات بهره برداری را تشخیص داد و به شکل منطقی حل کرد.