سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا آزاد – دانشجوی ارشد اکتشاف معدن
محمد کنشلو – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکارروحانی –
علی آزاد – دانشجوی ارشد استخراج معدن

چکیده:

آنالیز کریجینگ فاکتوری یک روش زمین آماری چندمتغیره است که برای جداسازی سیگنالها و نویز ازهم براساس تشخیص ساختارهیا فضایی با مقیاسهای متفاوت به کارم یرود این مقیاسها را میتوان براساس مدلسازی واریوگرام داده ها تشخیص داد همانطور که دریک تخمین زمین آماری پارامترهای متعددی میتواند تاثیر گذار باشد که هرکدام به نوبه خود درکیفیت نتایج تخمین نقش بسزایی دارد این مساله در مورد فیلترینگ نیز صادق است تعدادنقاط نمونه برداری یکی زا مهمترین این پارامترهاست درواقع آرایش شبکه نمونه برداری و تعدادنقاط ازارکان اصلی تخمین می باشد لذا دراین مطالعه هدف آن است که حساسیت تخمین کریجینگ فاکتوری را برمبنای ابعاد شبکه و تعدادنقاط تخمینی ازموده و درنهایت معیاری مناسب برای انتخاب شبکه نمونه برداری و حداقل یا حداکثر نقاط لازم پیشنهاد گردد که با توجه به ابعاد ساختارهای فضایی مولفه های تشکیل دهنده برای شروع یک انالیز کریجینگ فاکتوری از دقت کافی برخوردار باشد برای این منظور از داده های واقعی درابعاد مختلف نمونه گیری نموده و پس ازفیلترینگ هریک ازمولفه های فیلتر شده با مقادیر واقعی آن مولفه مقایسه میشوند.