سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ببری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
امیر فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
رضا نقدآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

روش اجزا محدود فازی برای تحلیل سازه هایی که برخی از پارامترهای آنها دارای عدم قطعیت می باشد مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله ضمن ارائه توضیحاتی راجع به روش اجزا محدود فازی، فرمولبندی روش مذکور برای المان ورق با استفاده از روش صریح ارائه شده است . جهت حل دستگاه معادلات خطی فازی حاصل از استخراج معادلات اجزا محدود فازی از روش بهینه یابی پاول استفاده شده است . در نهایت با استفاده از مفهوم عدم اطمینان نسبی و ضریب افزایش عدم اطمینان نسبی آنالیزحساسیت پاسخ سازه نسبت به پارامترهای مختلف آن در قالب یک مثال بیان شده است .