سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب جمشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
شهرام حبیبی مود – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حامد یاراحمدزهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

برش دغال در 10 کیلومتری جاده ارتباطی زابل به نهبندان واقع شده است.ودارای ضخامتی برابر با 75/55 متر می باشد. مرز زیرین برش مذکور به صورت ناپیوستگی با سنگ آذرین مشخص می شود و مرز بالایی دراین منطقه نامشخص است . در این مطالعات برش مذکور از لحاظ لیتولوژی به چهار واحد تقسیم گردیده است ، مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی نشان می دهدکه نهشته های برش در چهار زیر محیط لاگون ،تپه های زیردریایی ،کانال جزرومدی و دریای باز رسوب کرده اند،که ضخامت و گستردگی زیر محیط دریای باز در مقایسه با زیرمحیط های دیگر بیشتر است. مطالعه و بررسی ریز رخساره ها و زیرمحیط های تشکیل دهنده ی آنها بیانگر تشکیل برش مذکور در یک رمپ کربناته از نوع هم شیب (Homoclinal ramp ) می باشد و نشان می دهد که در زمان کرتاسه ی فوقانی در محل مذکور دریایی نسبتا˝کم عمق وجود داشته است.وجود میکروفسیل هایی مانند اربیتوئیدس ،امفالوسیکلوس و گلوبوترونکانا مبینسن ماستریشتین برای این برش می باشند.