سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شهبازی جله کران – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رضا علائی – دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اصغر صادقی دودران – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
اردشیر آرش – مربی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

در این مقاله هدف ،آنالیز زیست محیطی سیستم هیبریدی بادی و خورشیدی استفاده شده جهت تامین بار الکتریکی شهرستان نمین می باشد. در این مطالعه بار الکتریکی شهرستان نمین توسط سیستم هیبریدی متصل به شبکه سراسری تامین می شود. با توجه به اینکه انرژی باد و خورشید جزو انرژیهای پاک بوده و هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی ندارند، اجرای این سیستم باعث جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربنco2 می شود. برای رسیدن به این هدف از نرم افزارHOMER در این مطالعه استفاده شده است . بر اساس آنالیزهای انجام شده مشخص شد که بهره برداری از این سیستم باعث می شود تاسالانه حدود 0022 تن ازانتشار گاز دی اکسی کربنco2 جلوگیری بعمل آید .