سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاووس زارع – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه مالک اشتر
بهادر سرانجام – دکترای مهندسی مکانیک
سیدمجتبی رضوی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، معادلات هندسی و تعادل نیروها برای بالشتک سه طبقه بسته، نوشته شده است. با توجه به غیرخطی بودن دستگاه معادلات بالشتک، در برنامه نوشته شده از روش عددی نیوتن- رافسون برای حل دستگاه معادلات استفاده شده است. به منظور استفاده جامع از نتایج، متغییرها به صورت بیبعد در نظر گرفته شده است. در انتها نمودار کشش در لوپها و دیافراگمهای بالشتک بر حسب ضریب افت فشار بدست آمده است. باتوجه به ماکزیمم کشش حاصل و در نظر گرفتن ضریب اطمینان مناسب، جنس بالشتک انتخاب می گردد.