سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا ابراهیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

نتایج مطالعات تجربی و عددی انجام شده بر روی شکست خستگی فنرهای تخت کامیون Volvo مدا FH12 تحت بارگذاری تناوبی در این مقاله ارائه گردیده است . نتایج هر دو آزمون تجربی و عددی نشان می دهد که تحت شرایط بارگذاری مشخص شده در استاندارد شرکت ولوو، فنر طراحی شده برای این منظور، قادر نخواهد بود که عمر مورد نظر یعنی 200,000 سیکل را طی کند . در این تحقیق، همچنین نشان داده شده است که با یک کاهش 20% بر روی بار اعمالی، عمر مورد نظر این استاندارد حاصل خواهد گردید . نتایج بدست آمده از این تحقیق، توانسته است تولیدات یک سازندة داخلی را بر روی کامیونهای ولوو قابل نصب سازد