سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین بحرینی – نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد
مصطفی کریم پور – نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد

چکیده:

تجهیزات مختلف صنعتی برای عملکرد در مقدار نامی طراحی شده اند. بهرهبرداری از هر تجهیز در نقطه کاری غیر از شرایط نامیتعریف شده برای آن تجهیز، علاوه بر کاهش عمر مفید و راندمان خود تجهیز، باعث ایجاد صدماتی به بقیه اجزای سیستم نیز میشود.در نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد ژنراتور واحدهای گازی کوچک 27.8 مگاواتی در ولتاژی کمتر از مقدار نامی خود در حالبهره برداری می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای موجود و تحلیل های صورت گرفته، به بررسی پیامدهای ناشی از اینتغییر نقطه کار و ارائه پیشنهاد جهت بهرهبرداری بهینه واحدها پرداخته شده است. این پژوهش، نتایج مفیدی در راستای افزایشبهره وری نیروگاه داشته است.