سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرجان قدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک
محمد ترکیهای اصفهانی – استادیار، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک
امیدرضا کاکویی – استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای، آزمایشگاه واندوگراف
وحید فتح اللهی – مربی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای، آزمایشگاه واندوگراف

چکیده:

آنالیز عنصری کاشی باستانی با لعاب زرینفام به روش باریکه خارجی PIXE و PIGE شرح داده میشود. روش PIXE –PIGE خارجی، برای آنالیز سریع، غیرمخرب، بسعنصری و حساس، مخصوصاً برای تعیین رنگدانه مورد استفاده قرار میگیرد. محدودیت آشکارسازی در هردو روش PIXE و PIGE بحث میشود. با استفاده از روش PIXE عناصر سنگینتر از آلومینیم شناسایی شد و عناصر سبکتر با روش PIGE مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، رنگ لاجوردی از کبالت و رنگ سبز از کروم نشأت میگیرد. رنگ قهوهای از منگنز و رنگ طلایی از نقره بدست میآید