سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – مربی- گروه مکانیک, دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان
ابوالفضل درویزه – استاد- دانشگاه گیلان
علیرضا صداقت – مربی- گروه مکانیک, دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان
جمال زمانی اشنی – دانشیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در بسیاری از سازه های مهندسی و به خصوص سازه های متحرک و به طور کل در سازه هایی که تحت تأثیر بار دینامیکی و یا استاتیکی قرار دارند، برای جلوگیری از خسارات و یا کاهش آن از سیستمهای جذب انرژی استفاده میشود. از این اجزاء در کلیه وسایل نقلیه جاده ای ، واگنهای قطار ، هواپیما و کشتی استفاده میشود. بارگذاری بر روی جاذبهای انرژی به دوصورت شعاعی In Planeو محوریOut of Plane صورت میگیرد. در این مقاله سعی برآن شده تا تأثیر پارامترهای هندسی همچون ضخامت و ارتفاع سازه و پارامترهای مکانیکی تنش تسلیم سلول سازه و تغییر شرایط مرزی بر میزان نیروی مچالگی در حالت بار گذاری شعاعی بررسی شود