سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا باختر – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز ایران
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز ایران
کریم شعربافی – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز ایران

چکیده:

میزان گذر ولتاژ و جریان از طریق مبدلهای AC / DC بوسیله لحظات سوئیچینگ پلها، بعبارت دیگر زمان آتش شدن و زمان کموتاسیون بین آنها تعیین میشود . با فرض ولتاژ AC کاملاً متقارن و اعوجاج نیافته، ( متعادل ) ، و راکتانس صاف کننده نامحدود مدار معادل یک پیوند DC ، مبدل را میتوان بسهولت توسط روش فوریه آنالیز کرد و عبارتهای مشخصی برای زوایای آتش، زمان کموتاسیون، جریان و فرکانس اصلی و هارمونیکهای مشخص جریان فاز و ولتاژ DC بدست آورد . واضح است که تحت شرایط عملی و واقعی این شرایط صادق نیست، و عوامل متعدد دیگری در عملکرد مبدل دخالت می کنند .
در مقاله حاضر ابتدا هارمونیکهای مشخص تولیدی توسط مبدل بررسی شده، سپس با استفاده از تئوری مدولاسیون به شرح هارمونیکهای نامشخص تولیدی از مبدلها و نحوه انتقال آنها به دو سوی مبدل می پردازیم . در انتها نتایج شبیه سازی یک سیستم HVCD واقعی را که توسط نرم افزار MATLAB انجام داده ایم، ارائه خواهیم داد .