سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر صانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

یکی از پارامترهای موثر جهت کاهش اسیب وارده به سازند به کارگیری روش حفاری زیرفشار تعادلی می باشد که باعث کاهش هرزروی سیال حفاری افزایش سرعت حفاری افزایش عمر مته و افزایش شاخص بهره وری می شود دراین مقاله درچاه های میدان نفتی f از میادین حوزه خلیج فارس و با استفاده ازنرم افزار FLAC3D جهت تحلیل پایداری دیواره چاه و تعیین وزن بهینه گل حفاری براساس آنالیز nyza پرداخته می شود نرم افزار سه بعدی مورد نظر براساس روش عددی تفاضل محدود و برای سازه های خاکی سنگی یا سایر مواد که دارای جریان پلاستیک هنگام رسیدن به حد تسلیم هستند به کارمی رود نتایج این تحقیق بیانگر آن است که حفاری با سیالی به وزن 4/87 پوند برگالن علاوه بربرقراری حالت تعادل باعث کاهش ناپایداری دیواره چاه می شود.