سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم زینل زاده – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما ، بندرعباس
علی زینل زاده – دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاکوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات به سرعت میرا شده ودامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوساناتبرای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کمسیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.از آنجاییکه پایدار سازهای سیستم قدرت معمولا برای میرایی نوسانات مدهای محلی طراحی شده اند و در سیستمهای بزرگ نمیتوانند به اندازه کافی نوسانات مدهای بین ناحیه ای را میرا کنند از اینرو، در این مقاله سعی شده به منظور بهبود میرایی در مدهایبین ناحیه ای، علاوه بر بکار گیری (PSS) از جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) که قابلیت انعطاف وکنترل پذیری قابل توجهیدارد استفاده شود .