سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر سبزی پرور – دانشگاه بوعلی همدان
حسن عراقی – اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
مهری هاشمی دوین – اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

چکیده:

در این مقاله ما به بحث و بررسی تحق یقات انجام گرفته بر روی آنومالی های کل ظرفیت الکترون یونو سفری دریافت شده از دریافت کننده های زمین GPS و تغییرات فرکانس بحرانی foF 2 ثبت شده تو سط یونوسوند ها قبل از وقوع زمین لرزه هایی با قدرت M≥۵ طی سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۹ و زمین لرزه هایی با قدرت M≥۶ طی ماه سپتامبر ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۰۲ در کشور تایوان، می پردازیم . نتایج یکسانی از بررسی های انجام گرفته بر روی ) TEC(Total Electron Content وfoF 2 (frequency of F 2 ) به دست آمده است . و کاهش های آنومالی را در چهار روز قبل از زمین لرزه ها اعلام می نمایند