سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا روستا – رفسنجان دانشگاه ولی عصرعج رفسنجان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
عبدالرضا سجادی نیا –

چکیده:

اکواپونیک ترکیبی از پرورش ماهی و گیاهان در سیستم های گردشی است پرورش ماهی در سیستم بسته با بازچرخانی آب باعث تجمع مواد آلی زائد در محیط کشت می شود این مواد متابولیکی اگر به تغذیه گیاهان برسندزائد نیستند بلکه ارزش اقتصادی دارند و برای سیستم تولید ماهی منفعت دارند پارامترهای فتوسنتزی و روابط آبی شاخصهای خوبی برای تشخیص میزان سلامت گیاهان به شمار می روند و به عنوان ابزاری برای مطالعه وضعیت فیزیولوژیک گیاه مورد استفاده قرارمیگیرند. در این ازمایش گیاه نعناع در دو بستر اکواپونیک Raft و پرلایت کشت شد. اندازه گیری پارامترهای فتوسنتزی و ابی نشان داد که میزان فتوسنتز هدایت روزنه ای، تعرق، کارایی مزوفیل، کارایی مصرف آب و تشعشع فعال فتوسنتزی در تیمار اکواپونیک پرلایت نسبت به اکواپونیک Raft بالا بود.