سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

جابر عرب نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
احمد عبداللهی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی گلستان

چکیده:

این مطالعه توازن میان مقررات حسابداری و اثرات سیاسی را در اجرای استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (استانداردهای بینالمللی گزارش گری مالی) در یک کشور درحال توسعه بررسی می کند. 43 مصاحبه از 2010 تا 2013 انجام شدند. به علاوه اعمال اسناد از 1998 تا 2013 در رابطه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارزیابی گردید، مطالعه نشان می دهد که فقدان چارچوب مقرراتی حسابداری و اثرات سیاسی مانع اجرای مؤثر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می شوند. مهمتر اینکه در رابطه با توازن میان مقررات حسابداری و اثرات سیاسی، سطح بالایی از اثرات سیاسی، ترس بیشتری را برای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ایجاد می کند. این مطالعه می تواند در سیاست گذاری در رابطه با مقالات مرتبط با اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مفید باشد.