سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فائزه ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان، ایران

چکیده:

نظر به اینکه دین، به عنوان یکی ار فراگیرترین ویژگی های زندگی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در مقاله حاضر به بررسی دین در آسیای شرقی پرداخته شده و سوال اصلی تحقیق این است که آیا می توان جریان های فکری و فرهنگی کنفوسیونیسم ، تائوئیسم و شین تو را دین تلقی کرد یا خیر؟ بدین منظور بعد از بیان چیستی دین از ابعاد مختلف و معرفی اجمالی این سه جریان ، به تطبیق آنها با تعاریف دین پرداخته شده و نهایتا چنین نتیجه گیری شده است که نزد چنینیان و ژاپنی ها، دین به معنایی که در سایر کشورهای جهان، خصوصا کشورهای غربی استعمال می شود ، وجود ندارد و درک دین مداری شرقی، به درک روح شرقی عمیقا وابسته است و بنابراین پاسخ به سوال پژوهش هم آری استو هم خیر، پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب دست اول و دوم و آثار الکترونیکی صورت گرفته است .