سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیما اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ونوآوری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت تکنولوژی

چکیده:

آینده نگاری تکنولوژی ، ابزاری است که می توان آن را برای پاسخ به چالشها و مسائل متفاوتی نظیر پیش بینی تکنولوژی ، ارزیابی تکنولوژی و تدوین استراتژی تکنولوژی به کار گرفت و بنا به نیاز ،اهداف گوناگونی را برای آن در نظر داشت و آینده نگاری بیش از هر چیز ابزاری برای سیاست گذاری است و فعالیت آینده نگاری در سه سطح ملی ، منطقه ای ، شرکتی انجام می گیرد در این مقاله آینده نگاری فناوری در سطح شرکت ، مورد مطالعه قرار گرفته است و شامل ، دلایل نیاز شرکتها به آینده نگاری و اهداف و چالشهای مربوطه و حوزه های فعالیتهای آینده نگاری مرتبط با مشکلات فعلی و راه حلهای برای ارتقای بیشتر آینده نگاری شرکتی می باشد و همچنین برای نمونه ، تجربه شرکت پترو براس شرکت نفتی برزیلی، در زمینه های آینده نگاری فناوری و نقشه استراتژی های آن درسال 0202 و ابعاد سیاست نوآوریش و روند متدولوژی هایش، نیز مورد بررسی قرار گرفته است