سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ارحامی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد
محمد قربانی – استادیار
شهرام دانش پژوه – سرپرست کارخانه ازمایشی هیدرومتالورژی

چکیده:

برای ابکاری الکتریکی همزمان سیستم کامپوزیتی نیکل – فسفات کلسیم برروی یک زمینه مسی نیاز به تهیه محلول ابی یونهای نیکل در ph حدود 4 الی 6 می باشد دراین تحقیق ذرات سرامیکی فسفات کلسیم مانند هیدروکسی اپاتیت و یا پودر استخوان به محلول ابکاری نیکل با پایه حمام وات اضافه گردید و نمونه های کامپوزیتی نیکل فسفات کلسیم تهیه گردید همچنین در یک روش ابداعی در ابتدا ذرات سرامیکی فسفات کلسیم برروی زمینه مسی پوشش داده می شود و سپس با ابکاری الکتریکی همزمان نیکل این ذرات سرامیکی بصورت محکمی توام با نیکل برروی سطح می چسبد و در نهایت پوشش کامپوزیتی نیکل – فسفات کلسیم برروی زمینه مسی حاصل م ی گردد. تاثیر پارامترهایی مثل دانسیته جریان و غلظت ذرات سرامیکی در حمام برروی ترکیب شیمیایی پوشش کامپوزیتی ایجاد شده و سختی رسوب ایجادی و همچنین تاثیر زمان ابکاری الکتریکی ودانسیته جریان برروی ضخامت لایه پوشش ایجادی مورد بررسی قرارگرفته است.