سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهناز بیگی بروجنی – کارشناس ارشد تاریخ

چکیده:

ریشه شناسی را در زبان فرانسوی اتیمولوژی (Etymologie) می گویند. اتیمولوژی واژه ای است یونانی، که از زبان لاتینی به زبان فرانسوی راه یافته است. در یونان باستان، اتیمولوژی به معنای شناخت اتیمون (Etymon) و اتیمون به معنی حقیقت واژه بودهاست. ریشه شناسی علمی است که به کمک آن فرهنگ تاریخی نوشته می شود. فرهنگ تاریخی ، فرهنگی است که از سال 1786م. مطرح گردیده و در آن تاریخ یک واژه، هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی ثبت می گردد و گاه به آن علم اشتقاق ، فقه اللغه، ریشه شناسی، وجه تسمیه یا فرهنگنام واژه هم می گویند.
اتیمولوژی نام واژه های جغرافیایی ایران با تکیه برسفرنامه و منابع تاریخی، یک نگاه اجمالی است به ضرورت ایجاد پایگاه هدفمند علمی شناسایی و ثبت نام واژه های جغرافیایی (اعم از استان / شهر/ رود / تپه/ کوه/ روستا/ قله/ دریاچه/ دریا) ایرانی با ریشه شناسی و سیر تطور تاریخی نام آن از گذشته تا امروز.