سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آمنه گنجه – شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

چکیده:

ارزشیابی یک وظیفه مدیریت است و مدیران با اجرای آن از عملکرد و حدود کارائی شرکتها و کارکنان خود آگاه می شوند. ای امر به هر حال، اقدامی بسیار با اهمیت است زیرا عقل سلیم حکم می کند که شایستگی و کارائی موجب خدمت و کار و تولید بیشتر می شود و از آنجا که یکی از هدفهای اصلی شرکتهای توزیع افزایش کار و خدمت است همواره باید در جهت بالا بردن آن کوشید. ولی علیرغم اهمیت این موضوع، برنامه های ارزشیابی آن طور که باید چندان موفقیت آمیز به نظر نمی رسد و رضایت بالایی که مورد انتظار است، هنوز از آن بدست نیامده است. یکی از دلایل عمده در این زمینه نگرش نسبتا منفی تعدادی از مدیران و کارکنان نسبت به ارزشیابی است به عبارت دیگر افراد چندان اعتقادی به اجرای برنامه های ارزشیابی ندارند.