سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدهادی گلدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – دانشیار
سیدرضا هاشمی – دکتری فیزیولوژی طیور

چکیده:

مطالعات درون تنی نشان داده است که افزودن برخی ترکیبات دارویی گیاهان به رژیم غذایی پرندگان اثرات سودمندی برعملکرد دستگاه گوارش و تعدیل میکروفلور روده ای آنها دارد گزارش شده است که گیاهان دارویی باعث افزایش هضم از طریق تحریک فعالیت آنزیم های اندوژنوس و کمک به جذب ازت می شود درسالهای اخیر دانه های گیاه سیاه دانه Nigella sativa L مورد تحقیقات وسیع فارماکولوژیک بوده است این مطالعات دامنه وسیع یاز اثرات مانند اثرات ضدباکتری ضدالتهاب مسکن شل کننده عضلات صاف سایتوتوکسیک محرک ایمنی و افزایش دهنده جریان صفراوی را نشان میدهد درشرایطی که هزینه خوراک درپرورش طیورزیاد و سود آن اندک باشد تلاش زیادی جهت کاهش استفاده ازمواد مغذی گران قیمت ازجمله پروتئین وجود دارد استفاده بیش ازحد نیاز از اسیدهای امینه علاوه برافزایش واکنشهای متابولیکی بدن منجر به دفع آنها درنهایت آلودگی محیط زیست نیز میگردد.