سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهناز کرمی سرخه لیژه –
الهه کرمی –

چکیده:

تغییرات اقلیمی یکی از مجموعه مباحث علمی مورد بحث می باشد. بی شک مجموعه ای از عوامل مختلف به طور مستقیمیا غیرمستقیم باعث تغییراتی اساسی در روند طبیعی اقلیم می شوند.یکی از عوامل تغییر اقلیمی پدیده ی اتمسفری ناشی ازافزایش گازهای گلخانه ای می باشد که باعث گرم شدن زمین و تغییر رفتارهای هیدرولوژی در جهان شده است. هم چنینافزایش بی رویه جمعیت همراه با رشد شهرها و گسترش سیستم های ارتباطی و صنعت حمل و نقل افزایش آلودگی هوا را بههمراه دارد. اقلیم زمین ثابت نیست آب و هوا در تمام مقیاس های زمانی از توندبادهای ناگهانی تا رویدادهای دوره ای سریعصرهای یخبندان تغییر می کند . ولی یکی از مهمترین تغییرات آب و هوایی اخیر به احتمال یقین در 1000 سال گذشتهتجربه گرم شدن قابل ملاحظه در قرن بیستم بود . دامنه تغییر بسیار وسیع است و از دوره های گرم و مرطوب تا یخچالی راشامل می شود . به طور کلی شرایط اقلیمی نتیجه اثر مقابل و پیچیده دو منبع مهم انرژی ، انرژی خورشیدی و انرژی زمیناست. تابش ورودی خورشیدی اولین منبع انرژی زمین است که سیارات زمین (آب و اتمسفر) را به حرکت درمی آورد. انرژیدرونی زمین عامل حرکت پایت هاست. این حرکت باعث جابجایی قاره ها تشکیل آتشفشانها بر خاستن کوهها تغییرات بزرگمقیاس سطح دریا هاست.