سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمودرضا یزدانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کورش خسرویار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنشهای محیطی بویژه شوری وخشکی قرارمیگیرد،کلزا اؤ دانه های روغنی با ارزشبوده و یافتن ارقامی که بتوانند تنشهای محیطی را در مرحله جوانه زنی بهتر تحمل کنند، در افزایش تعدادگیاهچه های سبز شده و عملکرد موثر خواهد بود. بدین منظور جهت بررسی جوانه زنی ارقام کلزا در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ سطح تنش صفر، ۴-، ۶- ، ۸- و ۱۰- بار و ۵ رقم(opera,RGS,modena,zarfam,Jawel) در ۳ تکرار انجام شد.