سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا حفیظی فرد – دانشجوی ارشد برق قدرت واحد یاسوج
پرویز دستکار – دانشجوری ارشد برق قدرت واحد یاسوج
مجید سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
احسان باسان – دانشجوی ارشد برق قدرت واحد یاسوج

چکیده:

کیفیت توان در شبکه های توزیع یکی از مهترین مسایل مربوط به شبکه های توزیع می باشد. انتقال توان راکتیو یکی از مهترین مسائل مربوط به شبکه های توزیع به دلیل زاویه قدرت زیاد و گرادیان دامنه ولتاژ می باشد. در این مقاله از D-STSTCOM برای جبران توان راکتیو مورداستفاده قرار گرفته است. این مدل از ادوات فکت با تولید توان راکتیو به جبران سازی افت ولتاژ در شبکه های توزیع می پردازد. مدل سازی و شبیه سازی در محیط نرم افزار مطلب می باشد.