سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حوزه های آبخیز هراز و بابلرود، شکل های مختلف فرسایش آبی وجود دارند. آنها، رسوبات زیادی را واردجریان رودخانه های هراز و بابلرود می کنند. این رسوبات همراه با جریان وارد تالاب های پایین دست حوزه های آبخیز هراز و بابلرود می شوند. رسوب گذاری موجب تغییرات در کیفیت آب، افزایش شوری آب و پوشش گیاهی می شود. در این تحقیق کیفیت آب و پوشش گیاهی در پایین دست حوزه های آبخیز هراز و بابلرود در مکان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهند که در مجاورت تالاب ها، به دلیل تجمع رسوبات بالادست در آنها و افزایش املاح و شوری، آب دارای کیفیت مطلوبی نبوده و این امر موجب تغییراتی در پوشش گیاهی شده است.