سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا پاک نژاد – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد،( 2)عضوهیئت علمی موسسه خا
سعید سلیم پور –
کامران میرزاشاهی –
اسماعیل بغوری – عضوهیئت علمی موسسه خاک و آب

چکیده:

بیش از 95 درصد آب رود خانه دز در بخش کشاورزی مصرف می شود و از این مقدار بالغ بر 50 درصد آب رود خانه پس از استفاده در کشاورزی به همراه مقادیر زیادی کودهای شیمیائی و آلوده کننده های عنصری، از طریق زهکش ها به رود خانه بر می گردد.. استفاده از آب زهکش های رود خانه دز، با توجه به دبی بالای این زهکش ها بر ای مصارف کشاورز ی از دیر باز مرسوم بوده است. برای آگاهی از وضعیت آلاینده های موجود برای مدت دو سال و به طور ماهیانه از آب رود خانه از( ابتدا و انتها ) و هشت زهکش اصلی آن نمونه برداری انجام و فاکتورهای EC، pH ، میزان SAR,NO3/N,PO-4 و مقادیر عناصر سنگین Cd,Ni,Fe اندازه گیری شد. بیشترین تغییرات کیفیت نسبت به ابتدای مسیر در زهکش های لوره شوره عتیج و کمترین تغییرات در زهکش های سلیمه و سخیری دیده شد. بیشترین تغییرات فاکتور EC با متوسط 3/2 برابر ابتدای مسیر و به میزان 1400 میکرو موز بر سانتی متر ثبت گردید . از نظر طبقه بندی ویلکوکس کلاس آب رودخانه C2S1 وبدترین زهکش کلاس C3S1 می باشد لذا از نظر شوری و خطر سدیمی استفاده از کلیه زهکش ها مشکلی برای مصارف کشاورزی ندارد.