سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائمشهر، ایران،
مزین لفافجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائمشهر، ایران،

چکیده:

این آزمایش اثر دو نوع سولفات و کلراید دهیدرات مازاد مس در سطوح ( 0، 125 و 180 میلی گرم در هر کیلو گرم جیره ) به همراه 2 درصدپودر یونجه بر عملکرد و رنگ پوست 450 قطعه جوجه های گوشتی سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 49 روز مورد ارزیابی قرارگرفت. در پایان آزمایش در سن 49 روزگی از هر واحد آزمایشی 2 نمونه بر پایه میانگین وزن گروه انتخاب و فاکتورهای عملکرد ارزیابی گردید.در نهایت نتایج نشان داد استفاده از پودر یونجه باعث تغییر رنگ پوست جوجه های گوشتی در 49 روزگی گردید. استفاده از مکمل پودر یونجه درجیره بدون مکمل مس باعث کاهش مصرف خوراک گردیده است. هر چند در افزایش وزن و متوسط وزن تاثیر معنی داری نداشت. همچنین استفاده از کلراید مس باعث بهبود راندمان مصرف خوراک گردیده است. نتایج کلی نشان داد استفاده از مکمل کلراید مس در سطوح مناسب به همراه پودریونجه باعث تغییر رنگ پوست و عملکرد بالاتر می گردد